Algemene voorwaarden Prodeta ICT

Met uitzondering van de voorwaarden zoals in een individuele aanbieding overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.