Algemene voorwaarden Prodeta ICT

Met uitzondering van de voorwaarden zoals in een individuele aanbieding overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Een kopie van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.