Privacyverklaring
Prodeta ICT B.V.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Prodeta ICT B.V., hierna te noemen Prodeta ICT.
Om onze opdrachtgevers, u dus, het best mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Prodeta ICT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij met uw gegevens omgaan.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Er wordt wel geregistreerd op welke wijze onze website gebruikt wordt, maar dit gebeurd door middel van gegevens (cookies) die geen persoonlijke informatie bevatten. U kunt een verzoek tot informatie doen op onze site, daar wordt wel om persoonsgegevens gevraagd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor deze informatie aanvraag. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd.

Gegevensbeveiliging

Prodeta ICT maakt gebruik van zeer zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van alle gegevens die in ons bezit zijn. Dit doen wij om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Deze gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd. Echter, vanwege het ‘open’ karakter van het internet kunnen wij geen garantie bieden voor de overdracht van informatie via het internet.

Verstrekking aan derden

Uw (persoons-)gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer dat door de wet wordt vereist.

Privacyverklaring

In aanvulling op bovenstaande hebben wij een privacyverklaring opgesteld die betrekking heeft op alle producten en diensten van Prodeta ICT.